Print Friendly, PDF & Email

สาขาเกาหลีราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานวิชาการเกาหลีศึกษา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษา  ไทย – เกาหลี

 

สาขาภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดงานวิชาการศูนย์เกาหลีศึกษา  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2556  โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดงกุ  ประเทศเกาหลี  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มนักศึกษาไทยในสาขาวิชาภาษาเกาหลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งในครั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศเกาหลี  ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มนักศึกษาไทย ในเรื่อง “ประเพณีการร่วมโต๊ะอาหารของชาวเกาหลี”  อาทิ การจัดโต๊ะอาหารของชาวเกาหลี  การจัดวางถ้วยจานชามบนโต๊ะอาหารเกาหลี  มารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเกาหลี ณ ห้องศูนย์เกาหลีศึกษา  วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข่าวโดย

นางสาวพัชริดา  เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์  053-885-397

 

สำนักข่าว 
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments