Print Friendly, PDF & Email

สาขาวิชาภาษาไทย มร.ชม. จัดค่ายภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย

10527373_613370258776675_2083696254444136747_n

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัย”ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัย” ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ  เป็นวิทยากร เมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

CNX NEWS รายงาน

Comments

comments