Print Friendly, PDF & Email

“สัมมนาบรรเทาผลกระทบด้านการท่องเที่ยว”

โรงแรม

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายจัดงานสัมมนา “บรรเทาผลกระทบด้านการท่องเที่ยว จากแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย” ณ ห้องดอยตอง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรี พัฒนา มาตร์มงคล ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็นประธานในการปรึกษาหารือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

 

สำนักข่าว CNX NEWS “เจาะข่าว ตรงใจคุณ”

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: