Print Friendly, PDF & Email

unnamed (11)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อ

สังคม หวังให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของการมีจิตอาสา และสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็น

เมืองแห่งจิตอาสาต่อไป

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศโจทย์ เปิดตัวโครงการมือเล็กๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม และพิธีเปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังสามารถส่งมอบคุณค่าของการมีจิตอาสาเพื่อสังคมไปสู่กลุ่มเพื่อนเยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมของเมืองเชียงใหม่สืบไป

สำหรับ กิจกรรมค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคมนี้ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรม Road Show Project , กิจกรรมค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ … หัวใจอาสาเพื่อสังคม , กิจกรรมมือเล็กๆ สร้างสรรค์จิตอาสา , กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมล็ดพันธ์กล้าใหม่ ใจอาสาเพื่อสังคม และกิจกรรม Diary  หัวใจอาสาเพื่อสังคม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นเสมือนกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์จริง ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาที่ครบทุกมิติ

unnamed (12)

unnamed (13)

unnamed (14)

unnamed (15)

unnamed (16)

unnamed (17)

unnamed (18)

unnamed (19)

unnamed (20)

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: