Print Friendly, PDF & Email

DSC_7193

สสว.หนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ. เชียงใหม่ นางมัลลิกา กันเขตต์ สสว.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ภคินี อริยะ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มช. และนายเอกสิทธ์ จันทกลาง ผู้ประกอบการน้ำผึ้งแสงผึ้งลำพูน ร่วมแถลงข่าวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ( Start up ) ปี 2560 (ด้านธุรกิจทั่วไป) นางมัลลิกา กันเขตต์ สสว.เชียงใหม่ เผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม SME ในการการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งโครงการบ่มเพาะ SME ใหม่ หรือ Startup จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางที่เล็งเห็นถึงความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ และความเชื่อมั่นทางด้านของหน่วยงานสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะร่วมมือกันในการสนับสนุนการพัฒนาครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาที่จบใหม่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะประกอบธุรกิจ หรืออยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการที่เพิ่งดําเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี และยังไม่เข้าสูระบบภาษี โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จัดพี่เลี้ยงนักธุรกิจ ผสานนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา สนับสนุนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ทั้งนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่เริ่มทำธุรกิจใหม่แต่มีเงินลงทุนไม่พอกลุ่มธุรกิจที่ต้องการเงินทุนสำหรับยกเครื่องหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ หรือกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพแต่มีปัญหา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมให้สามารถเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ในการเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนที่ลึกลงไป ทั้งการได้พี่เลี้ยงไปลงพื้นที่วิจัยในสถานประกอบการและช่วยแนะนำ แก้ปัญหาในธุรกิจนั้นๆ และต่อยอดจนไปถึงการปรับปรุงพัฒนาแผนธุรกิจให้สามารถนำไปขอกู้ยืม หาแหล่งเงินทุนจากทั้งกองทุนภาครัฐ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ในขั้นตอนต่อไปได้

ด้าน ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือถือเป็นหน้าที่หลักขององค์กรอยู่แล้วนั้น โดยเป้าหมายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ ปัจจุบันจะต้องเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนวัฒนธรรมล้านนา ด้วยการรวมเอาอัตลักษณ์ที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 โดย สสว. ร่วมกับ มช.ได้ตอบโจทย์ของการพัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของภาคเหนือได้อย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพสามารถที่จะแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างแท้จริง สำหรับแผนงานนี้ได้เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งได้ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการใน 6 จังหวัดหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ พิษณุโลก โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ ปัจจุบันยังอยู่ในรอบที่ 1 ทั้งรอบหลักสูตรสำหรับนักศึกษาหรือผู้ไม่มีประสบการณ์ และรอบหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้มีประสบการณ์แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมฯ 053-920-299 ต่อ 404 หรือที่ Page Facebook : Startup บ้านเฮา เพื่อติดต่อขอลงสมัครและจองที่นั่งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้.

DSC_7202

S__169558028

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: