Print Friendly, PDF & Email

  สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดโครงการห้องเรียนแห่งอนาคต 

สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดโครงการห้องเรียนแห่งอนาคต

  สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดโครงการห้องเรียนแห่งอนาคต พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ต

เมื่อวันที่ 6 พ.ย 2555 เวลา 13.30 น. ณ สวนสัตว์เชียงใหม่  นายธนภัทร พงษ์ภมรผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายฌอน นีโอ ตัวแทนจากบริษัทโค๊ดโพสเตอร์ พีทีอี.จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ร่วมแถลงข่าวโครงการห้องเรียนแห่งอนาคต (Classroom of the Future) ซึ่งศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ บริษัทโพสต์ โค๊ด พีทีอี.จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ผ่านแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยจะมีกิจกรรม ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. มีการจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ เทคโนโลยีกับการศึกษาสมันใหม่ผ่าน Mobile Learning โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมเข้าสัมมนา จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่

สำหรับในช่วงบ่าย เวลา 10.00 – 16.30 น. มีการแข่งขันการตอบคำถามการเรียนรู้นอกสถานที่ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนแท็บเลต ในชื่อว่า ChiangMai ZooiTrail Compertition ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 คน โดยได้เกียรติจาก นายธานินทร์ สุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ นายธนภัทร พงษ์ภมรผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคลคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหลังจากการเสร็จสิ้นการแข่งขันจะมีการมอบรางวัล และ ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ ลานกิจกรรม สวนสัตว์เชียงใหม่

 

 

สำนักข่าว 
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments