Print Friendly, PDF & Email

scoop213

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS

สมาคมธนาคารออกกฎเหล็ก คุมแบงค์ยืนยันไม่บังคับลูกค้าซื้อประกัน

             ท่านผู้อ่านครับ ร้องเรียนกันมามากเหลือเกินว่าเวลาไปติดต่อธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์เอกชนหรือของรัฐฯจะถูกพนักงานเกลี้ยกล่อมแกมบังคับให้ซื้อประกัน หรือบางครั้งก็จะมีโทรศัพท์เข้ามามาชักชวนให้ทำประกันโดยเราไม่ทราบว่า หมายเลขโทรศัพท์ของเรา เขารู้ได้อย่างไร  สร้างความเดือดร้อนรำคาญกันทั่วหน้า บางรายก็เสียเงินไปแล้ว ทั้งที่ยังไม่รู้รายละเอียด เพราะเขาใช้วิธีการในระบบออนไลน์ คือตัดต่อเอาคำพูดคำสนทนาของเราในระหว่างสนทนา เช่น สนใจใหม ถ้าเราตอบว่า สนใจ หมายความว่าเราตอบรับและเมื่อเขาถามต่อถึงระบบการชำระเงิน เถ้าเรามีบัตรเครดิตและหลงเชื่อบอกไป ระบบจะสามารถหักบัญชีจากบัตรของเราได้ วันนี้ เรามีความคืบหน้ามาฝากกันครับ

มีรายงานว่าเรื่องนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหาทางแก้ปัญหา หลังจากถูกร้องเรียนมามาก และเห็นว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ประกันชีวิตฉบับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพื่อมีข้อห้ามและมีบทลงโทษการขายประกันโดยผู้เอาประกันไม่เต็มใจซึ่งรายงานแจ้งว่า เมื่อวันที่20 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันชีวิตฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว พร้อมนำเสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

          สรุปสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ประกันชีวิตพ.ศ.2535 และพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535กฎหมายที่แก้ไขใหม่จะครอบคลุมถึงการดูแล พฤติกรรมการขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ และให้ดูแลการบังคับขายประกันผ่านธนาคาร เมื่อลูกค้ามีการกู้เงินด้วย

           คุณปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า นอกจากการแก้ไขพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต-ประกันวินาศภัย รวมถึงคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ออกกฎระเบียบมาบังคับแล้ว สมาคมธนาคารไทยยังได้เพิ่มกฎเหล็ก12 ข้อปฏิบัติ ที่ให้ธนาคารสมาชิกปฎิบัติตาม โดยจะมีการบันทึกข้อตกลง (MOU) ในช่วงต้นปี 2560เพื่อให้การขายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนในเรื่องการบังคับขายหรือขายพ่วงประกันค่อนข้างมาก

          สำหรับความเข้าใจผิดของลูกค้าธนาคารว่า หากไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(การประกันทุกอย่าง) ที่พนักงานธนาคารเสนอ จะทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อ ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

                    อีกเรื่องครับ คือเรื่องการขายประกันทางโทรศัพท์ คุณจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ. ได้ออกระเบียบในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนในการทำประกันภัย หลังจากที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่า ได้รับความเดือดร้อน และความรำคาญจากกรณีที่ตัวแทนขายประกันโทรศัพท์มาขายประกัน เพราะประชาชนบางรายถูกตื๊อให้ซื้อประกันซ้ำๆ กันหลายครั้ง

                     คุณจันทรา กล่าวต่อว่า สำหรับระเบียบดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้ 1.ผู้เสนอขายต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และแจ้งว่าเป็นการขายประกันภัย หากประชาชนไม่มีความประสงค์จะรับฟังต้องยุติการสนทนาทันที และไม่ติดต่อกลับอย่างน้อย 6 เดือน 2. กรณีที่ได้ทำประกันภัยไปแล้วจากช่องทางนี้ สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  3 บริษัทต้องโทร.กลับหาผู้เอาประกันภัยอีกครั้ง ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อยืนยันความต้องการทำประกันภัยอีกครั้งหนึ่ง 4. ผู้เสนอขายจะต้องขออนุญาตบันทึกการสนทนาในกรณีที่ประชาชนต้องการรับฟังการ เสนอขาย ซึ่งหากเกิดข้อโต้แย้งขึ้นภายหลังก็สามารถนำเทปที่บันทึกบทสนทนานั้นมา พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้

คุณจันทรา กล่าวสรุปว่าการที่  คปภ.ออกระเบียบการขายประกันผ่านโทรศัพท์ออกมา เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร หากมีคนโทร.มาขายประกัน อย่างไรก็ตาม หากประชาชนรายใดเกิดปัญหาจากการขายผ่านโทรศัพท์ ยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ คปภ. หรือหากมีข้อสงสัยโทร.ได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186

                       หวังว่าปี 2560นี้คงจะหายปวดหมองเสียทีเกี่ยวกับเรื่องธนาคารตื๊อให้ทำประกัน กับ เสียงที่ไม่อยากได้ยินทางโทรศัพท์ ชวนทำประกันแบบที่เราไม่ต้องการ ครับผม.

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก   ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

อรุณ ช้างขวัญยืน/เรียบเรียง/รายงาน

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: