Print Friendly, PDF & Email

scoop

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS

สนามบินเชียงใหม่ เริ่มแน่น-เล็งสร้างใหม่…บ้านธิสันกำแพง

 

ท่านผู้อ่านครับ ทราบไหมครับว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่หรือสนามบินเชียงใหม่ของเรา  มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเฉลี่ย 8ล้านคนต่อปี แต่มีตัวเลขว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการในปัจจุบันมากถึง 10 ล้านคนต่อปี เกินขีดความสามารถในการรองรับ ทำให้เกิดปัญหาความแออัด จึงกลายเป็นเหตุผลหลักในการที่จะต้องสร้างสนามบินแห่งใหม่ เพื่อลดปัญหา และเป็นการรองรับจำนวนผู้โดยสารที่อาจจะต้องมากกว่าตัวเลขในปัจจุบันตามการเติบโตของเศรษฐกิจโดยตั้งธงว่าสนามบินแห่งใหม่จะต้องมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้ได้ประมาณ 20 – 30 ล้านคนต่อปี

เรื่องนี้มีคนสนใจกันมากนะครับ ทีมงานสกู๊ปพิเศษของเราอยู่เฉยไม่ได้แล้ว ก็ต้องไปทำหน้าที่ ไปสืบค้นข่าวมาฝากท่านผู้อ่านละครับ

แล้วเราก็พบว่า มีการตั้งคณะทำงานไปศึกษากันแล้ว  โดย     เบื้องต้น ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร หัวหน้าหน่วยวิจัยกลยุทธ์และตลาด ศูนย์วิจัยฯด้านการขนส่งทางอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอรูปแบบการใช้งานท่าอากาศยานเขตเชียงใหม่ต่อคณะทำงาน โดยให้ย้ายเที่ยวบินพาณิชย์ที่ให้บริการทั้งแบบประจำและไม่ประจำไปยังท่าอากาศยานแห่งใหม่ทั้งหมด ทางวิ่งหรือรันเวย์คงไว้เฉพาะเที่ยวบินด้านการทหารและเที่ยวบินทั่วไปที่ยังคงใช้ท่าอากาศยานแห่งเดิม การย้ายออกไปทั้งหมดจะมีข้อดีคือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนเมือง และลดความซับซ้อนในการจัดการจราจรทางอากาศ เมื่อย้ายเครื่องบินไปหมด เหลือตัวอาคารก็จะปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมและโรงแรม เป็นต้น

 มาถึงหัวใจของสนามบินแห่งใหม่คือพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เห็นควรใช้พื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด คือระหว่าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เนื่องจากอยู่ติดกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และปัจจุบันยังมีถนนของกรมทางหลวงเชื่อมต่อการเดินทางอยู่แล้ว แต่ในอนาคตอาจจะต้องมีการขยายช่องจราจรเพิ่มขึ้น

อันนี้เป็นทางเลือกหนึ่ง ในการย้ายสนามบินเชียงใหม่ออกไปสันกำแพงนะครับ มีข้อดีพอสมควร แต่ก็มีข้อวิตกกังวลว่าจะมีงบประมาณหรือไม่ การท่าอากาศยานเจ้าของสนามบินจะว่าอย่างไร

            แต่ก็มีรายงานว่า การท่าฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้และได้ดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้วด้วย  โดยขณะนี้ การท่าอากาศยานไทย (ทอท.) อยู่ระหว่างเร่งขยายสนามบินเหมือนกัน  ตามแผนพัฒนา ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2559-2568 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงทางขับ, ขยายลานจอดอากาศยาน, สร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่, และขยายอาคารรองรับและหลุมจอด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 18 ล้านคนต่อปี ไปจนถึงปี 2573

 แต่การขยายสนามบินตามแผนนี้  ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า อนาคตจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรรอบตัวเมืองเชียงใหม่ แต่อีกด้านหนึ่งตามแผนแม่บทของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้เสนอให้สร้างสนามบินใหม่ขึ้นมาแทนจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมาถกกันว่าจะเอาอย่างไรดีโดยมีทางเลือกคือ  หากบอร์ด ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) พิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพในการลงทุนก่อสร้างสนามบินใหม่ ก็จำเป็นต้องปรับแผนการลงทุนและทำแผนใหม่เสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา หลังจากนั้นจะเริ่มต้นทำการศึกษาความเป็นไปได้เต็มรูป ในการดำเนินโครงการต่อไป

เรื่องนี้ จึงสรุปไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไร จะออกทางไหน จะขยายสนามบินเก่าหรือจะสร้างใหม่ แต่หากว่าเราสังเกตุจากภาพรวมในพื้นที่ น่าสนใจตรงมีการลงทุนกันอย่างคึกคักบนเส้นทางสายสันกำแพงใหม่และเขตติดต่อบ้านธิ ที่สำคัญคือ การซื้อ การขายที่ดินเปลี่ยนมือกันคึกคักด้วยราคาแพงน่าใจหาย ซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันต่อไป

ทีนี้ก็เป็นของแถมครับ  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินเชียงใหม่” เป็นสนามบินสำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย และนับเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค โดยมีเที่ยวบินหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 4 รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต แต่เดิมมีชื่อว่าสนามบินสุเทพ ซึ่งนับตั้งแต่เปิดทำการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 สนามบินแห่งนี้ก็มีอายุมากกว่า 80 ปีแล้ว และในปีล่าสุด (พ.ศ. 2559) สนามบินเชียงใหม่ก็ได้รับรางวัลการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานดีเด่นด้านบริการอันดับที่ 3 ของโลก (จากท่าอากาศยาน 82 แห่งรอบโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับ) ในประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้เข้ามาใช้บริการระหว่าง 5-15 ล้านคน/ปี จากหน่วยงานสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International-A

แรกๆสนามบินเชียงใหม่มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคนต่อปี มีสะพานเทียบเครื่องบิน 6 สะพานเทียบ จุดจอดเครื่องบิน 20 หลุมจอด เป็นสนามบินขนาดกลาง ตั้งอยู่บนถนนมหิดลตัดกับถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งละติจูดที่ 18˚ 46’ 17” และลองจิจูดที่ 98˚ 57’ 45” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 4 กิโลเมตรสนามบินเชียงใหม่ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 อาคาร โดยอาคารทั้งหมดเชื่อมต่อกัน  ประกอบด้วย อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ปรับปรุงใหม่) สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 6 ล้านคน/ปีอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2 ล้านคน/ปปีสนามบินเชียงใหม่มีพื้นที่จอดรถกลางแจ้งด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร รองรับรถได้ 886 คัน คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง มีร้านค้าและร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06:00 – 22:00 น. โดยตัวอย่างร้านค้าร้านอาหารในสนามบินก็มีทั้งร้านอาหารจานด่วนร้านปลอดภาษี ร้านโครงการหลวง และร้านของฝากที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองอีกหลายร้าน นอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารด้านนอกสนามบิน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าสนามบินด้วยสนามบินเชียงใหม่เป็นฐานการบินหลักของสายการบินถึง 5 บริษัท ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) กานต์แอร์ (Kan Air) นกแอร์ (Nok Air) ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) และการบินไทย (Thai Airways) โดยมีเส้นทางทั้งในและต่างประเทศให้บริการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก..เนชั่นทวีออนไลน์

อรุณ ช้างขวัญยืน.เรียบเรียง/รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: