Print Friendly, PDF & Email

สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่วันแรก จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย บาดเจ็บ 17 ราย

 

ผลการรณรงค์ “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” วันแรกจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 17 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในเทศกาลปีใหม่ 2555

นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่วันแรกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้น 20 ครั้ง มากกว่าปีที่ผ่านมาในห้วงเดียวกัน 14 ครั้ง โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ 9 อำเภอ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ในขณะที่ปีที่ผ่านมาไม่มีผู้เสียชีวิตเลย และบาดเจ็บ 17 คนมากกว่าปีที่ผ่านมา 11 คนสำหรับพฤติกรรมเสี่ยงและประเภทรถในการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จำนวน 19 ราย และ รถเก๋ง 1 ราย สาเหตุเกิดจากการเมาสุราแล้วขับขี่ยวดยานพาหนะมากที่สุดถึง 11 ครั้ง ขับรถเร็วเกินกำหนด 6 ราย ตัดหน้ากระชั้นชิด 2 ครั้ง และจากสาเหตุอื่น ๆ 3 ครั้ง เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดบนถนนกรมทางหลวง 11 ครั้ง รองลงมาเกิดบนทางหลวงชนบท 4 ครั้งบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน 3 ครั้ง ถนนในเขตเทศบาล 2 ครั้ง ส่วนช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดอยู่ในช่วง 20.01–00.00 น. เกิดขึ้น 4 ครั้ง รองลงมาเป็นช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. จำนวน 4 ครั้งสำหรับผู้เสียชีวิต 4 ราย เกิดขึ้นในเขตอำเภอสันทราย 2 ราย เหตุเกิดบนถนนทางหลวงเชียงใหม่- ดอยสะเก็ด (แยกแม่กวง) ต.สันนาเม็ง อำเภอสันทราย โดยรายแรก คือ นายประยงค์ เปลี่ยนขำ ราษฎรอำเภอสันทรายโดยสาเหตุเกิดจากขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ ส่วนรายที่สอง ได้แก่ นายจักรกฤษ สมเรือง ราษฎรอำเภอฝาง โดยขับขี่รถจักรยานยนต์แฉลบล้มในส่วนของผู้เสียชีวิตอีก 2 รายนั้น เกิดขึ้นในเขตอำเภอดอยสะเก็ด เหตุเกิดบนทางหลวงหมายเลข 121 (วงแหวนรอบ 3) บริเวณหน้าหมู่บ้านสมหวัง รายแรก ได้แก่ นางสาวสุกัญญา จักร์แก้ว และ นายจรูญศักดิ์ คำวงใส 2 สามีภรรยาซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายหลังจากทำงาน และถูกรถยนต์ชนท้าย ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ไม่มีการสวมหมวกนิรภัยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ได้กำหนดมาตรการเพิ่มโดยขอให้ทุกอำเภอเพิ่มกำลัง อปพร. มาเสริมตามจุดตรวจต่าง ๆ ในขณะที่จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ปฏิบัติการ ณ จุดตรวจ อบต. แม่สา และ จุดตรวจเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม ส่วนในพื้นที่อำเภอแม่แตง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ อบต.ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง โดยได้เน้นย้ำกวดขันในกลุ่มผู้ดื่มสุราแล้วขับขี่รถ และกำชับให้ทุกจุดตรวจเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงของเทศกาลปีใหม่ 2556

ภาพจาก http://www.94citynews.com/

ข่าวจาก http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=121228133920

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: