Print Friendly, PDF & Email

ศิริปันนาฯ  เชียงใหม่มอบหน้ากากกันภัย

ฝุ่น PM2.5 จำนวน 11,200 ชิ้น

 

โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ และ โครงการเอกลักษณ์ สันทราย เชียงใหม่ ร่วมด้วย บริษัทไอเอฟซีจี จำกัด และ ไอเอฟซีจี เวลธ์ คาเฟ่ เชียงใหม่ พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ห่วงใยและใส่ใจปัญหามลพิษทางอากาศของชาวเหนือ ร่วมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันภัยฝุ่น PM2.5 จำนวน 11,200 ชิ้น ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพกับประชาชน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโดย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร รับมอบโดย พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร , ตัวแทนคณะสงฆ์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต), วัดป่ารัชดาราม, วัดป่าแดด, วัดเมืองกาย, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่), โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนจิตราวิทยา และ ชุมชนวัดเมืองกาย เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: