Print Friendly, PDF & Email

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประเพณีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน

 

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการประเพณีตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน  ณ ลานร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชาวจีน กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังเป็นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ภายในงานจัดให้มีการแสดงด้านวัฒนธรรมจีนหลากหลายชุด พร้อมทั้งการแสดงพิเศษจากนักศึกษาชาวจีน ซึ่งเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เดินทางมาร่วมงานและสานสัมพันธ์อีกด้วย

 

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-885-397

สำนักข่าว 
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: