Print Friendly, PDF & Email

scoop21

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS

 

………………………………………………………………………………………………………………..

ลำพูน คว้าแชมป์ “จังหวัดสะอาด” ที่ 1 ของประเทศไทย

                

ท่านผู้อ่านครับ มีข่าวน่ายินดีมาฝาก

              เริ่มต้น จากการที่ กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขึ้นมาแบบประกวดใหญ่ในระดับประเทศกันเลย และคณะกรรมการ ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ก็ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและพิสูจน์กันให้ชัดๆมาตลอดปีงบประมาณ2559-60 และล่าสุดคณะกรรมการนำโดย คุณธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจประเมินจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำหน้าที่บรรยายสรุป

ข่าวแจ้งว่า จังหวัดลำพูนได้นำเสนอผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นวีดีทัศน์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการนวัตกรรมพื้นที่ต้นแบบ ที่บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน และที่บ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ซึ่งเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนชนะเลิศการประกวดปลอดขยะ ระดับประเทศ1มาแล้วหลายสมัย

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนำเสนอผลงาน  จากนั้นมาคณะกรรมการของกรมฯก็กลับที่ตั้ง ต่อมาก็ประชุมพิจารณากัน และมีข่าวล่าแจ้งมาว่าขณะนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศเรียบร้อยแล้วครับ

ผลปรากฏว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดลำพูน ซึ่ง จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นรางวัล จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมโล่รางวัล กันต่อไป  ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จะได้รับรางวัล จำนวน 8 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล อันดับที่ 3 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จะได้รับรางวัล จำนวน 5 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล และอันดับที่ 4 ได้แก่ จังหวัดตรัง จะได้รับรางวัล จำนวน 3 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัล ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  

                 ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้ออกประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก จังหวัดแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560

สำหรับจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ สตูล ร้อยเอ็ด ปทุมธานี ชุมพร บึงกาฬ สุโขทัย อุบลราชธานี เพชรบุรี มุกดาหาร กาญจนบุรี บุรีรัมย์ สมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นรางวัล จังหวัดละ 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล และจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลพร้อมกันกับระดับประเทศ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560เช่นกัน

             เป็นข่าวสั้นๆ แต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกจังหวัดที่ชนะการประกวดด้วยครับ ส่วนจังหวัดไหนที่ปีนี้ยังไม่ชนะ ปีหน้าก็พยายามกันต่อไป เพราะกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาจัดประกวดทุกปีครับ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์

อรุณ ช้างขวัญยืน.เรียบเรียง/รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: