Print Friendly, PDF & Email

scoop21

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS

รัฐบาลฯเตือนคนจนอย่าเชื่อ ข่าวหลอก-ปีใหม่ 61ไม่มีแจกเงิน

      

ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่ากระทรวงการคลังจะออกมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2561ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยการให้เงิน 3,000 บาท แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และ 1,500 บาท แก่ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับ ว่า ข่าวดังกล่าวเป็นเท็จ โดยนำข่าวเก่าและไม่จริงในปี 2559 มาปรุงแต่งให้ดูประหนึ่งว่าเป็นปัจจุบันในปี 2560 ซึ่งกระทรวงการคลังแถลงออกมาแล้วครับ ดังนี้

        1. มาตรการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,000 และ 1,500 บาท เป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยในปี 2559 ซึ่งโดนผลกระทบทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องช่วยเหลือเร่งด่วน มาตรการนี้เสร็จสิ้นมาตรการไปแล้ว โดยรัฐบาล ไม่ได้นำมาใช้ในปี 2560

2. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 11.4 ล้านคน รัฐบาลช่วย มีมาตรการระยะแรกคือการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีผู้มีสิทธิมารับบัตรไปแล้วเกือบร้อยละ 90 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคในครัวเรือนและบรรเทาภาระค่าโดยสารเดินทาง (ไม่ใช่มาตรการแจกเงิน) โดยตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 มีมูลค่าการใช้บัตรเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพไปแล้วมูลค่า 2.5 พันล้านบาท

        3. ที่สำคัญมากคือ ในระยะถัดไป รัฐบาล มีแนวคิดที่จะให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่ 30,000 บาทต่อปี และสามารถทำงานได้ ได้ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ (ให้โอกาสแทนการให้เงิน) แบบสมัครใจในภูมิลำเนา หลังจากฝึกอบรม สามารถทำงานได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถออกจากความยากจนได้ในที่สุด ซึ่งเป็นการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืน

           จีงสรุปได้ว่า ข่าวที่แพร่หลายออกมาว่า ในปี2561 จะมีการแจกเงินเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนยากจน นั้น เป็นเรื่องไม่จริงนะครับ

และล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560มีมติเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงสิ้นปี จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.ถึง 3 ธ.ค.นี้ รวม 23 วัน โดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท

ก่อนหน้านี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เชื่อมั่นว่า มาตรการช้อปช่วยชาติ เป็นมาตรการที่ทำให้กระตุ้นการจับสายใช้สอยในช่วยปลายปีนี้ จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะขยายตัวได้ 4% และในไตรมาสที่ 4 จะขยายตัวได้มากกว่า 4% ทำให้ทั้งปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.8 – 3.9%

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก..ไทยโคตออนไลน์

อรุณ ช้างขวัญยืน/เรียบเรียงและรายงาน

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: