Print Friendly, PDF & Email

รมว.กก.ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไว้ให้คน

รุ่นหลัง และบ่งบอกถึงความสง่างามทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบยุ้งข้าวล้านนา ให้กับพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีนางโสภา เมืองกระจ่าง ทายาทตระกูลนันทขว้าง เป็นเจ้าของเดิม ร่วมส่งมอบพร้อมมอบเงินบริจาคอีกจำนวน 100,000 บาท ณ พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณได้รับความอนุเคราะห์จากนางโสภา เมืองกระจ่าง ที่มีความต้องการจะอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาวล้านนา จึงได้บริจาคให้อยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  และได้รื้อถอน ย้ายจากที่ตั้งเดิมในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งตั้งเสร็จสิ้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยยุ้งข้าว หรือ หลองข้าวในภาษาล้านนาแห่งนี้ มีชื่อว่า หลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) โดยถือเป็นหลองข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของในอดีต เมื่อดูจากลักษณะของรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมแล้ว สันนิษฐานว่าจะมีอายุประมาณ 150-170 ปี บริเวณเสาช่วงการหลองข้าวมีร่องรอยบากไม้ เพื่อนำแผ่นไม้มาใส่กั้นเป็นห้องเก็บข้าว ซึ่งรูปแบบที่มีความโดดเด่น คือ ลวดลายแกะสลักรูปนกยูงหน้าจั่วทั้งสองด้าน และมีการปรับปรุงใส่ไม้ฉลุบริเวณระเบียง และดัดแปลงทางขึ้นตั้งแต่ในอดีต คือมีการต่อเติมบันไดถาวรขึ้นลงทางด้านหน้า จากโครงสร้างหลองข้าวเดิมที่ไม่มีทางขึ้นไปต้องใช้บันไดไม้พาดเท่านั้น ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ กล่าวว่า ถือเป็นโชคดีที่ได้มาเห็นความงามของเรือนโบราณ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มียุทธศาสตร์ประการหนึ่ง คือ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบนอารยธรรมล้านนา ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่คนสนใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่ได้มาเยี่ยมชม โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งความงดงามทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างดี จนทำให้เชียงใหม่กลายเป็นนครที่สง่างามทางวัฒนธรรมสืบมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับ พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณแห่งนี้ ได้เปิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของคนล้านนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ มีเรือนโบราณอยู่จำนวน 8 เรือน และยุ้งข้าวโบราณ 4 หลัง เรือนแต่ละหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ที่โดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดใจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง และในวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายนนี้ จะมีการจัดกิจกรรมหมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา เป็นการจำลองวิถีชีวิต การอยู่ การกิน การแต่งกายของชาวไทยวน ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน ซึ่งหาดูได้ยาก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: