Print Friendly, PDF & Email

รพ.สวนดอก ซ้อมแผนเหตุไฟไหม้รุนแรงในโรงพยาบาล

DSC_6871

 

 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ขนรถดับเพลิง กระเช้าช่วยชีวิต ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยรุนแรงภายในโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยชีวิตและขนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนเหตุไฟไหม้รุนแรงในโรงพยาบาล ประจำปี 2558 ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.  ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล ให้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย จำนวน 350 คน  ทำให้เกิดประสบการณ์ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยไฟไหม้ ซึ่งจะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และประสานงานตามแผนการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “การซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาลในครั้งนี้ ได้สมมติเหตุการณ์จำลอง โดยมีผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้กลิ่นไหม้และเห็นควันไฟจึงแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ หอผู้ป่วยใกล้เคียงได้ขนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ออกจากหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถระงับเหตุได้จึงประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ให้นำรถดับเพลิงช่วยระงับเพลิงไหม้ และนำรถกระเช้าช่วยผู้ป่วย(ผู้ป่วยจำลอง)ติดค้างที่ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนัก(ผู้ป่วยจำลอง)ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 24คน จากชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์ไปยังชั้น 2 อาคารสุจิณฺโณ   จากชั้น 5  อาคารพระเฉลิมบารมีไปยังชั้น 5 อาคารสุจิณโณ และจากชั้น 7 อาคารพระเฉลิมบารมีไปยังชั้น 7 อาคารสุจิณฺโณ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็ก(ผู้ป่วยเด็กจำลอง)อาการหนักใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 คน ไปยังชั้น 6 อาคารสุจิณฺโณ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในอาคารศรีพัฒน์และอาคารพระเฉลิมบารมี ให้อพยพไปรวมกันที่จุดรวมพล โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม”

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: