Print Friendly, PDF & Email

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 ชูประเด็น อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในงานโพรแพ็ค เอเซีย 2018

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 เร่งปรับตัว พึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานมากขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุด  ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ (ASIA DRINK CONFERENCE) ครั้งที่ 6 ชูประเด็นร้อน อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) และ การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitalisation) พร้อมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยวิทยากรจากสมาคมฯ และ บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของโลก ในงานโพรแพ็ค เอเซีย 2018

นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด  กล่าวถึงความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ความน่าสนใจของการจัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในงานโพรแพ็ค เอเซีย 2018 ปีนี้ว่า อุตสาหกรรมเครื่องดื่มนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้จากวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องดื่มที่มีเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงรายได้ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นโอกาสของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฯ โดยต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

ซึ่งเนื้อหาในงานสัมมนาและการประชุมฯ ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ จะหยิบยกประเด็นสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer Insight) บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเรื่อง อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) และ การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล หรือ Digitalisation รวมไปถึงระบบเซ็นเซอร์ หุ่นยนต์ จนไปถึงซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและหัวข้อที่น่าสนใจอื่น รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและวิธีจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้กำลังเป็นที่สนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินไปสู่อนาคต ทั้งยังลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน และ ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้

นอกจากนั้นงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 ยังได้รับการสนับสนุนจากนิตยสาร Asia Pacific Food Industry ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของเอเชียอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานฯ จะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และ ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งยังได้รับทราบแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมอีกด้วย พร้อมกันนั้นการจัดงานฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญ อาทิ Rockwell Automation และ Krones ซึ่งจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับโอกาสอันดีในการต่อยอดธุรกิจและสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ โคคา-โคล่า, ทิปโก้, ไทยน้ำทิพย์, กรีนสปอต, ซานมิเกล, เอฟแอนด์เอ็น, โดล, เสริมสุข ฯลฯ อีกด้วย

สำหรับรายละเอียดในการจัดงานฯ นั้น ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายและช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมแบบคู่ขนาน ในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม งานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นภายในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 (ProPak Asia 2018) และ งานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เอเชีย (DrinkTech Asia) ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ กัญญศา มิตรเกษม โทร 02 036 0511 อีเมลล์ kanyasa.m@ubm.com เว็ปไซต์ www.asiadrinkconference.com

 

 

6th EDITION OF PROPAK ASIA’S ASIA DRINK CONFERENCE TO SHOWCASE INTERNET OF THINGS (IoT) THEME

Bangkok – The Asia Drink Conference will be held on 15 June 2018 at Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) in conjunction with 26th edition of ProPak Asia. The 6th edition of this conference will feature industry experts and executives leading important discussions related to changes and opportunities in the manufacturing and beverage industries’ currently hottest topics: Internet of Things (IoT) and digitalisation.

Expect to see leaders from major companies and organizations speaking on hot topics regarding the beverage industry, including production technology, consumer insight, packaging and – of course – the adoption of IoT and digitalisation. Delegates will recognize basic components which help to achieve their business goals from sensors and robotics to data analysis software and beyond through one of these interesting topics, ‘IoT in Beverage Processing’. Additionally, they also learn more about changing consumer behavior and how to cater these changes.

Backed by a strong partnership with Asia Pacific Food Industry – Asia’s leading trade magazine for the food and beverage industry – participants will receive key information related to beverage innovations, technologies and insights that will be able to strengthen their business and stay on top of the latest trends. The conference is strongly supported by potential partners like Rockwell Automation and Krones whom delegates could share expert knowledge and experience with. In addition to valuable knowledge, it is also a good platform for networking with executives from top drink manufacturers such as Coca-Cola, Tipco, ThaiNamthip, Green Spot, San Miguel, F&N, Dole, Sermsuk, and many others.

Rockwell Automation and Krones whom delegates could share expert knowledge and experience with. In addition to valuable knowledge, it is also a good platform for networking with executives from top drink manufacturers such as Coca-Cola, Tipco, ThaiNamthip, Green Spot, San Miguel, F&N, Dole, Sermsuk ฯลฯ

“The beverage industry is growing rapidly due to urbanization and the increasing disposable income of consumers, especially in Asia. There are still opportunities awaiting manufacturers who can foresee the trends and adopt technology to boost their businesses,” said Justin Pau, General Manager of UBM Asia (Thailand) Co., Ltd. “We believe that the upcoming 6th Asia Drink Conference will be the most successful to date. Guests will have access to the tools needed to get to the top of this highly competitive industry.”

Asia Drink Conference has featured more than 100 participants from Asia for each of the past five conferences and this year will be no different. The format will also be similar to other years: a single morning programme with keynote speakers and two parallel tracks in the afternoon – one technology track and the other business & marketing. The Asia Drink Conference 2018 will be held concurrently with ProPak Asia and DrinkTechAsia from 13 to 16 June.

For more information on remaining sponsorship opportunities and participation, please visit www.asiadrinkconference.com

About ProPak Asia

ProPakAsia  is organised by UBM Asia-Asia’s Largest Trade Show Organiser—and a division of UBM plc.  UBM is the largest pure-play B2B Events organiser in the world.  Our 3,750+ people, based in more than 20 countries, serve more than 50 different sectors.  Our deep knowledge and passion for these sectors allow us to create valuable experiences which enable our customers to succeed.  Please visit www.ubm.com for the latest news and information about UBM.

About UBM Asia

Owned by UBM plc listed on the London Stock Exchange, UBM Asia is the largest events organiser in Asia, India and SE Asia. We are also the leading commercial organiser in China. Established with its headquarters in Hong Kong and subsidiary companies across Asia and in the US, UBM Asia has a strong global presence in 25 major cities with 33 offices and over 1,600 employee.

With a track record spanning over 30 years, UBM Asia operates in 11 market sectors with over 290 events, 28 targeted trade publications, 18 round-the-clock online products for over 2,000,000 quality exhibitors, visitors, conference delegates, advertisers and subscribers from all over the world. We provide a one-stop diversified global service for high-value business matching, quality market news and online trading networks.

Comments

comments