Print Friendly, PDF & Email

1 2 3 4

ยังเงียบ !! นศ.ป.โท ร้องเรียน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เยียวยาหลัง คุรุสภาไม่อนุมัติใบอนุญาต

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ทีมทนายความนำโดย ทค.นวพล พรัดมะลิ พร้อมด้วยผู้เสียหาย ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 ของมหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่จำนวนหลายราย เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับ นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ เพื่อขอให้ทาง นายกรัฐมนตรี และในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559

สืบเนื่องจาก ทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อช่วงประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนตุลาคม 2558 และมีการแจ้งกับผู้สมัครว่า การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวกับทางมหาวิทยาลัยนั้น จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถปรับระดับอัตราเงินเดือนใหม่เป็น 18,690 บาท สามารถปรับลดเวลาการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการจาก 8 ปี เป็น 6 ปี และสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารทางการศึกษาได้

ต่อมามีข่าวปรากฏทางสื่อต่าง ๆ ว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้เปิดเผย 10 รายชื่อ มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา และรายชื่อหลักสูตรที่มีปัญหาโดยมีการรับสมัครนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และอาจารย์ในหลักสูตรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง ซึ่งปรากฏชื่อมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีปัญหา ส่งผลให้สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา) มีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารทางการศึกษาในเวลาต่อมา เป็นเหตุให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครูและถือเป็นแม่พิมพ์ของชาติไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาตามความมุ่งหวังตั้งใจได้ และได้รับความเสียหาย

ทางด้าน นายชูชาติ จอมวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม  จ.เชียงรายหนึ่งในจำนวนนักศึกษาผู้เสียหายได้เล่าให้ทางผู้สื่อข่าวว่า  ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละคนที่จ่ายค่าเล่าเรียนไปจะมีค่าสมัคร 5,000 บาท ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย 125,000 บาท บางส่วนก็จ่ายเต็มจำนวน บางส่วนก็ขอผ่อนชำระเป็นงวด ซึ่งจำนวนเงินเหล่านี้ ก็ได้กู้มาจากสถาบันการเงินเช่น ธนาคารออมสิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นต้น จำนวนนักศึกษาที่มาร้องเรียนในวันนี้มีจำนวน 18 คนซึ่งแต่ละคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเกือบทั้งหมด เช่น จ.พะเยา จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แต่ละคนที่เดินทางมาเรียนก็ต้องมาพักในเมืองเพื่อเข้าเรียนในวัน เสาร์-อาทิตย์ จึงมีค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง รวมแล้วครั้งละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท จึงได้ร้องขอความเป็นธรรมเพื่อให้ทาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับผิดชอบช่วยเหลือเยียวยาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เสียไป แต่การเสนอทิศทางการแก้ไขเยียวยาของทางมหาวิทยาลัย ก็ยังขาดความชัดเจน ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ มีลักษณะเป็นเพียงการประวิงเวลาเพื่อให้คดีขาดอายุความ และไม่ตรงตามประเด็นหรือความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษาผู้เสียหายแต่ละรายได้ จึงขอวอนผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับครูทุกท่านที่เสียหายด้วย

DSC_7665

DSC_7670

DSC_7675

DSC_7678

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

กลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมประเมินสถานการณ์น้ำและเตรียมการในการลดผลกระทบจากภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเพื่อให้เ...
เครือข่ายชาวบ้านตำบลแม่วินร้องขอความเป็นธรรมกรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิทักษ์ป่าในตำบลแม่วิน อำเภอ...
สกน. ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เร่งแก้ปัญหาการจัดการที่ดิน