Print Friendly, PDF & Email

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแสดงความยินดีว่าที่บัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ เตรียมพร้อมสู่การทำงานในอนาคต และร่วมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ยังได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงาน รวมทั้งการเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งานตลอดจนการสร้างบุคลิกภาพเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน  ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข่าวโดยนางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: