ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน

เข้าชมแล้ว (5,482)
Print Friendly, PDF & Email

        ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจีนระดับปริญญาตรี

 

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร

ให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 36 คน ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

กับ Yunnan Naormal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทาง

มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นระยะเวลา 1 ปี

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ มรภ.เทพสตรี

เข้าชมแล้ว (138)
Print Friendly, PDF & Email

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ มรภ.เทพสตรี

ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

        รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี  พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิระบบการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-จ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบริหารจัดการสารสนเทศ MIS ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: