ม.ราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ–เพชรล้านนา | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

ม.ราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ–เพชรล้านนา

เข้าชมแล้ว (1,999)
Print Friendly, PDF & Email

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา

ประจำปีพุทธศักราช 2557

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม   ได้เปิดเผยว่าตามที่ 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อคัดสรรบุคลากร ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2545

โดยในปีนี้เป็นปีที่ 12 ของการดำเนินโครงการ ดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นการสืบสานองค์ความรู้จาก ภูมิปัญญา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ให้คงอยู่คู่สังคมล้านนา ได้ผ่านการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก  เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2557 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2557ที่ผ่านมา ซึ่งผลการคัดเลือก ออกมาได้ทั้งสิ้น 12 ท่าน 

 

ในแต่ละสาขา ดังนี้

 

สาขาพัฒนาสังคม

-นายวิเชาว์ สุนันตา ด้านการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-นายอนันต์ สุคันธรส สาขาศิลปะการแสดง
-นายอุทิศ มูลย่อง ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา
สาขาภูมิปัญญา
-นายศรีจืน แก้วบุญเรือง ด้านพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา
-นายทองสุข คงแก้ว ด้านศิลปะประดิษฐ์
-นายวิรัตน์ พรหมนวล ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา
-นางจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์ ด้านการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนา
สาขาศิลปกรรม
-นายธนกร ไชยจินดา ด้านจิตรกรรมสีน้ำ
-นายสมพล หล้าสกุล ด้านประติมากรรม
สาขาสื่อสารมวลชน
-นายใจคำ ตุมมาแก้ว ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม
สาขามนุษยศาสตร์
-นายทอง นิปุณะ ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรม
โดยมีกำหนดการจัดพิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องพุทธศาสน์ ชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา (สถาบันล้านนาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
 ภายในงานมีการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงพื้นเมือง โดยนายอุทิศ มูลย่อง เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2557
ทั้งนี้มีการจัดแสดงผลงานของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ณ พื้นที่จัดแสดง ชั้น 1  และลานด้านหน้าสถาบันล้านนาศึกษา

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

ม.ราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เข้าชมแล้ว (139)
Print Friendly, PDF & Email

ม.ราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2556 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ นักศึกษาใหม่ จำนวน 2,382 คน ใน 30 สาขาวิชา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาลัยเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 และเริ่มการเรียนการสอน ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2556

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: