Print Friendly, PDF & Email

unnamed

 

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา HIV/เอดส์ หวังลดอัตราการติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่

 

 

มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิด “ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเอ็มพลัส” เพื่อร่วมกันป้องกันและรณรงค์เอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอดคล้องเป้าหมายของประเทศกับคำที่ว่าGETTING TO ZERO ทำเอชไอวี/เอดส์ให้เป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเอ็มพลัส” ที่ มูลนิธิเอ็มพลัส 142 ซ.ชมจันทร์ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงเจริญพระชันษา ครบ 5 รอบ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการ/กองทุนด้านเอดส์ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อผู้ติดเชื้อและผู้ทำงานด้านเอดส์มาโดยตลอด ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย พร้อมทั้งเครือข่ายส่วนกลางและภูมิภาค จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

สำหรับในส่วนของมูลนิธิเอ็มพลัสนั้น ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยได้จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ “เพร็พ พระองค์โสมฯ” หรือ โครงการ “เพร็พ” ลดการติดเอดส์ ในผู้ที่ได้รับผลกระทบหลักแต่ด้อยโอกาสตลอดจนการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีรายใหม่ และการดำเนินงานด้านเอดส์ขององค์กรรวม ทั้งการให้บริการเพร็พ ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป ณ มูลนิธิเอ็มพลัส

มูลนิธิเอ็มพลัส ได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาเป็นระยะเวลา 14 ปี ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศนั้น มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และทางมูลนิธิเอ็มพลัสร่วมด้วยเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันป้องกันและรณรงค์เอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรงกับเป้าหมายของประเทศกับคำที่ว่า GETTING TO ZERO ทำเอชไอวี/เอดส์ให้เป็นศูนย์

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหนึ่งของระดับประเทศ เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง ที่ผ่านมาจากสื่อต่างๆ ทำให้สามารถสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มความหลากหลายทางเพศที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ และสมควรได้รับการดูแลจากสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบข้าง และเพื่อจะได้จัดหนักถึงปัญหาของเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้ออย่างถูกต้อง

unnamed (9)

unnamed (8)

unnamed (7)

unnamed (6)

unnamed (5)

unnamed (4)

unnamed (3)

unnamed (2)

unnamed (1)

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: