มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เตรียมจัดสร้าง “องค์พระพิฆเนศวร์” | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เตรียมจัดสร้าง “องค์พระพิฆเนศวร์”

เข้าชมแล้ว (3,649)
Print Friendly, PDF & Email

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เตรียมจัดสร้าง “องค์พระพิฆเนศวร์” เทพเจ้าประจำมหาวิทยาลัย

ฉลอง 90 ปี แห่งการสถาปนา พร้อมจัดพิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดสร้าง “องค์พระพิฆเนศวร์” เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมสร้างวัตถุมงคล “พระพิฆเนศวร์ รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร์และ วัตถุมงคล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่   ปี พ.ศ.2467 และมีพัฒนาการมาตามลำดับ จากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูเชียงใหม่สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จวบจนมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งถือเป็นวาระครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงจะได้จัดสร้าง องค์พระพิฆเนศวร์ ขนาด 39 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และจะได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล “พระพิฆเนศวร์ รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร์ พิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ และพิธีสืบชะตาหลวงโดยมี พระเดชพระคุณฯ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง   เป็นประธานในพิธี และมี อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2556 ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการด้านพิธีกรรม

ในส่วนของการหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ขนาด 39 นิ้ว ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท นั้น ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณทองอยู่ อานนทวิลาศ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร์ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคสมทบ เป็นเงิน 100,000 บาท

ในโอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาคมทุกภาคส่วน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ และร่วมทำบุญเพื่อจัดสร้าง  องค์พระพิฆเนศวร์ ขนาด 39 นิ้ว ตามจิตศรัทธา หรือร่วมทำบุญด้วยการบูชาแผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นนาค (3 แผ่น) เพื่อใช้ในการเททองหล่อองค์ พระพิฆเนศวร์ ในราคาชุดละ 99 บาท มีจำนวนจำกัดเพียง 999 ชุด (กรณีแยกบูชาแผ่นละ 39 บาท) และร่วมทำบุญด้วยการบูชา ทองคำแท่ง เพื่อใช้ในการเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ในราคาชุดละ 599 บาท  มีจำนวนจำกัดเพียง 99 แท่ง

 

 

สำหรับการสร้างวัตถุมงคล “พระพิฆเนศวร์ รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ประกอบด้วย รูปหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 999 องค์ , รูปหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 999 องค์ , พระพิฆเนศวร์ลอยองค์ขนาดเล็ก เนื้อทอง จำนวน 9,999 องค์ และ เนื้อนวโลหะ จำนวน 9,999 องค์ และ เหรียญพระพิฆเนศวร์ เนื้อทอง จำนวน 59,999 เหรียญ เนื้อเงิน จำนวน 999เหรียญเนื้อทองแดง จำนวน 9,999 เหรียญ และ เนื้อนวโลหะ จำนวน 9,999 เหรียญ ซึ่งทุกองค์ทุกเหรียญ มีรหัสกำกับ และจะทำลายบล็อกพิมพ์ของวัตถุมงคลที่จัดสร้างทุกรายการ  ในพิธีมหาพุทธาภิเษก โดยในส่วนของ กำหนดการเปิดรับจอง และกำหนดวันรับวัตถุมงคล ราคาเช่าบูชา วัตถุมงคล ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและร่วมทำบุญได้ที่  คุณสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี  โทร. 053-885-351 หรือ  081 – 952 – 4697

 

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ

เข้าชมแล้ว (109)
Print Friendly, PDF & Email

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปีการศึกษา 2557

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557  โดยมีสองประเภทคือ ประเภทเรียนเสาร์ – อาทิตย์ มีการเรียนการสอนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์

ในเวลา 08.00 – 18.00 น. และประเภทเรียนวันศุกร์-เสาร์อาทิตย์โดยวันศุกร์และวันเสาร์มีการเรียนการสอนในเวลา 18.00 – 21.20 น. และวันอาทิตย์เวลา 08.00-18.00น. โดยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังนี้

•กำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557

•ประกาศผังที่นั่งสอบนักศึกษา ภาคพิเศษ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

•กำหนดสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

•ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 1สิงหาคม 2557

•ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกประวัติรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557  วันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2557

โดยนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 มีกำหนดรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร.053-885966-70  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ทาง www.entrancesp.cmru.ac.th

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว

เข้าชมแล้ว (111)
Print Friendly, PDF & Email

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว

“อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าว “อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” ณ ห้องเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมความบันเทิง จัดเต็มพื้นที่ในวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การแถลงข่าวในครั้งนี้ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการแถลงข่าว นำเสนอผลงานวิจัยเด่นการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศการประชุมสัมมนาวิชาการ การเชิดชูบุคลากรผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2557 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานวิชาการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม “อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” นั้น เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทำนุบำรุงศิลปะ               และวัฒนธรรม อันแสดงถึงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 90 ปี ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่เมืองเชียงใหม่และท้องถิ่นล้านนา เริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ประจำมณฑลพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลพายัพ โรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จวบจนมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยมีตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์

หัวใจด้านวิชาการในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ และระดับชาติ อาทิ การประชุมวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประชาคมอาเซียน (National and International Conference on Sustainable Development for ASEAN 2014) การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปี การเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย นิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรม Open House การจัดทำเอกสารพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในระยะ 90 ปี การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยพวนภาคเหนือ กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทอดผ้าป่า “ลูกดำเหลืองรวมใจสร้างองค์พระมหาเจดีย์” การเสวนาศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาชีพ การจัดงานคืนสู่เหย้า “ลูกดำเหลืองคืนถิ่น” พิธีมอบรางวัล 90 ปี คนดีศรีราชภัฏเชียงใหม่ รวมไปถึงโครงการจัดทำของที่ระลึก ในวาระครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมชมการแสดงนิทรรศการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ข่วงวัฒนธรรม  สานศิลป์ถิ่นล้านนา”

 

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 97.25 MHz

เข้าชมแล้ว (356)
Print Friendly, PDF & Email

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 97.25 MHz

นางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ จากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 97.25 MHz วิทยุเพื่อนบ้านเลขที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิทยุกระจายเสียง เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำนักข่าว 

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: