Print Friendly, PDF & Email

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กิจกรรมนักศึกษาและเชื่อมสัมพันธ์สโมสร นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันอีกด้วย

 

ข่าวโดย นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-397

 

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายบงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: