Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. เชิญรวมรับฟังบรรยายธรรม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “จิตดี  กายดี  สิ่งแวดล้อมดี”   โดยพระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต

 

อาจารย์ ดร. ณรงค์พันธ์  ฉุนรัมย์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “จิตดี  กายดี  สิ่งแวดล้อมดี”  ซึ่งบรรยายโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  ในวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2556  เวลา 12.00 – 16.30 น. ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่   หมายเลขโทรศัพท์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  053-885-648 หรือ 082-034-5419

 

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

สวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ)
มหาวิทยาลัยเพอร์ดูและมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ร่วมมือกันฟื้นฟูหมู่บ้านถวาย
จัดงานแต่งงานในสไตล์คุณ ที่ อีสติน ตัน เชียงใหม่
มร.ชม. เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง สานต่อการดำเนินงานมหาวิทยาลัยหลังได้รับอนุมัติงบประมาณ...