Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม.ร่วมแนะแนวทางการศึกษา งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 จังหวัดเชียงราย

unnamed

คุณเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตลอดจนชี้แจงแนวทางการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา2559 ให้กับครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงานจำนวนมาก

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: