Print Friendly, PDF & Email

นักศึกษา มร.ชม. พร้อมแสดงผลงาน โคมไฟ LED ในงาน LED Expo Thailand 2014

 

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผ่านการคัดเลือกผลงาน การประกวด Modern Lamp Design Contest 2014 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่หัวใจรักสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์แอลอีดีเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างนวัตกรรมโคมไฟแอลอีดีชนิดใหม่ๆ ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พร้อมยกระดับขีดความสามารถ             ของนักศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ทางคณะผู้จัดงานได้จัดให้มีการส่งผลงานและนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการในระดับภาค ซึ่งปรากฏว่า ผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            ได้แก่ ทีม “COCO Monkey”ประกอบด้วยนายจิรวัฒน์  ขัดกันทะ และนายสิรวิชญ์  แซ่เจี่ย , ทีม “เสี้ยวพระจันทร์” ประกอบด้วยนางสาวดลยา  อุดตัน และนางสาวพิมพ์พรรณ์  กันธิมา และ ทีม “Infinity” ประกอบด้วยนางสาวพัณณิตา  ศรีนวล และนางสาวใยญิกา  ปานปุย ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทั้ง 3 ทีม ก่อนที่จะนำเสนอผลงานอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ ในงาน LED Expo Thailand 2014 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: