Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 3 ประเทศ

10985467_818864031560629_3244899898553138782_n

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศญีุ่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากTokiwa University    จำนวน 3 คน , Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน , Yunnan Normal University Business School จำนวน 39 คน , Beijing Foreign Studies University จำนวน 6 คน    และ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 25 คน และนักศึกษาโครงการทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 78 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

CNX NEWS รายงาน

11872288_818866094893756_8593278088106272553_o 11882349_818864958227203_2232459949208740362_o

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: