Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จับมือ  ป.ป.ช. 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานโดยมีกรอบสาระสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: