Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จับมือ  ป.ป.ช. 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานโดยมีกรอบสาระสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชม.จับมือตลาดหลักทรัพย์จัดอบรมบัณฑิตยุคใหม่ใส่ใจการเงิน
มร.ชม. บันทึกภาพความประทับใจโครงการปันน้ำใจให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร
ม.เมจิ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการรั้วดำเหลือง
รพ.ลานนาร่วมจว.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแ...