Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม.จัดโครงการอบรมสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักศึกษา ซึ่งถือเป็นผู้บริโภคกลุ่มหลักที่มีการใช้บริการโทรคมนาคมในอัตราสูง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยยุทธ มังศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: