Print Friendly, PDF & Email

                  มร.ชม. จัดโครงการสืบสานศิลปะมวยไทย “ศึกมวยไทยร่วมใจเฉลิมฉลอง 90ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

นายพัฒนเดช  พรหมวีระ ประธานโครงการธุรกิจจำลอง คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการภาคพิเศษจันทร์ – ศุกร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 ได้ดำเนินการจัดโครงการธุรกิจจำลองมวยไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ศึกมวยไทยร่วมใจเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนำเงินรายได้จากการจัดทำโครงการหลังหักค่าใช้จ่าย เข้ากองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่นรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย และนำความรู้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการธุรกิจจำลองในครั้งนี้อีกด้วย

 

ทั้งนี้กิจกรรมภายใต้โครงการ “ศึกมวยไทยร่วมใจเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” จะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 18.00 – 23.30 น. ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ตำบลดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบการแสดงไหว้ครูมวย ชมการชกมวยไทย และลุ้นรับรางวัลจากหางบัตรมากมาย ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ ในราคา100บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายพัฒนเดช  พรหมวีระ หมายเลขโทรศัพท์ 081-681-4255

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

 

 

Comments

comments