Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(KM)สู่ชุมชนนักปฏิบัติ

10304781_611682288945472_2146821097018349854_n

 

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(KM) สู่ชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติภายในองค์กร และเป็นเวทีตลาดนัด KM ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการความรู้ในองค์กร

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากร ณ โรงแรมจีรัง เฮล์ธ วิลเลจ อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้

CNX NEWS รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: