Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจร

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

00000

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร                                  และอาสาจราจรในการบริหารจัดการงานจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2558 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม  2558                ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการนี้                                      รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                              ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจร การจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนี้                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์อำนวยการดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาจราจรที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่บัณฑิตและญาติบัณฑิตจนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่                                                  ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้สังคม โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์                                          ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาจราจร               เข้าร่วมพิธีรับมอบวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

CNX NEWS รายงาน

000

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: