Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 23 คน  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

 

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: