Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม.จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน หลักสูตรวิชาภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี จำนวน 15 คน และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน จำนวน 22 คน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทและคำแนะนำกับนักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: