Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาทให้แก่ว่าที่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 น้องจากนี้ยังเป็นการพบปะนักศึกษา แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ และการดำรงชีวิตในสังคม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็กเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา 

 

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: