Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 28

9bfa232a-369f-4548-9408-39fe449fc762

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 28 “พิงคนครเกมส์”     ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแต่ละฝ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 28 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “พิงคนครเกมส์” อันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคำขวัญประจำการแข่งขัน คือ  “กลมเกลียว สามัคคี เชื่อมไมตรี เป็นหนึ่งเดียว Good harmony, Great Unity”  มีการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดจำนวนทั้งหมด 15 ชนิดกีฬา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: