Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาม.ราชภัฏภาคเหนือ พิงคนครเกมส์

12045473_841772095936489_4157936222572394539_o

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 “พิงคนครเกมส์” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักวิชาการกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระในการแจ้งระเบียบการแข่งขัน การกำหนดชนิดกีฬาจัดการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬารวมไปถึงเตรียมความในการแถลงข่าวและพิธีจับฉลากแบ่งสาย ทั้งนี้การแข่งขัน “พิงคนครเกมส์” จะจัดการแข่งขันในวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะใช้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นสนามแข่งขันหลักและมีโดมกีฬา และโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว  เป็นสนามแข่งขันอีกด้วย

11879055_841772685936430_4269995721349319526_o 12038815_841772529269779_5711756057005849691_o

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments