Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม.จัดปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรอาเซียน

เตรียมความพร้อมสู่ AEC

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา / บุคลากรอาเซียน ตามโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 83 คน โดยมีการอบรมทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมความรู้ความเข้าใจทางสังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีกำหนดเดินทางเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเป้าหมายในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน3 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2557 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และในระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2557 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments