Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดงานวัฒนธรรมนานาชาติ

CMRU International Culture Got Talent 2014

 

ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมนานาชาติ CMRU International Culture Got Talent 2014 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการวัฒนธรรมชาติต่างๆ อาทิ ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศส รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้นักศึกษาทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษานานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และ วัฒนธรรมของแต่ประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ โดยจัดขึ้น ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: