Print Friendly, PDF & Email

ม.ราชภัฎเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 ต่อยอด โดยได้รับเกียรติจากดร.สุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายเรื่อง “ปรัชญาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับกานทำงานของสถาบันอุดมศึกษา” โดยมีอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคเหนือ จำนวน 180 คน เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: