Print Friendly, PDF & Email

 มนุษยศาสตร์ มร.ชม. แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

การศึกษา

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วย อ.นิล พันธุ์คงชื่น ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการแนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

การศึกษา 1

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: