Print Friendly, PDF & Email

 

เชียงใหม่-มช.อบรมทำเปลือกข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ลดการเผา

มช.อบรมทำเปลือกข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ลดการเผา เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 มี.ค.61 ที่โรงเรือนโคเนื้อ สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมในโครงการ ร่วมใจลดหมอกควันร่วมกันผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมี นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้และมี ดร.มนตรี ปัญญาทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำสาธิตการทำอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพด

 

ดร.มนตรี ปัญญาทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การผลิตอาหารหมักโคจากเปลือกข้าวโพด เป็นการนำเปลือกข้าวโพดมาหมักในภาชนะที่มีฝาปิดโดยหัวเชื้อประกอบด้วยส่วนผสมจากลูกแป้งจุลินทรีย์ รำกลาง กากน้ำตาล และน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง โดยเปลือกข้าวโพดควรชุ่มน้ำหรือแช่ก่อนใส่ถังหมัก เมื่อรดหัวเชื้อให้ทั่วเปลือกข้าวโพดและผสมให้เข้ากันแล้ว ให้ทำการอัดไล่อากาศหรือเหยียบให้แน่นและปิดให้สนิท หมักไว้ 21 วัน จึงนำไปใช้ ผลการทดสอบการกินของโค พบว่า โคจะกินอาหารหมักดีกว่าฟางข้าว ที่ผ่านในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา โดยเศษเปลือกข้าวโพดเหลือจากการเก็บเกี่ยว หากเรานำมาทำอาหารสัตว์ก็ถือว่าได้ลดการเผาลงได้

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: