Print Friendly, PDF & Email

 

 ——————————————————————————————-

 

พื้นที่โฆษณา B1 ขนาด 600 x 100 pixels

แสดงผลหน้าแรก พร้อมลิ้งค์เวปไซด์ ชัดเจนที่สุด และ ทุกหน้า ทุกหัวข้อข่าว ได้ผลตอบรับดีที่สุด

ราคา 3,500 บาทต่อเดือน

ลงโฆษณา         3 เดือน             ลด 10% (1,050)

จากราคาปกติ     10,500 บาท        เหลือ 9,450 บาท

ลงโฆษณา         6 เดือน             ลด 20% (4,200)

จากราคาปกติ     21,000 บาท      เหลือ 16,800 บาท

ลงโฆษณา         12 เดือน           ลด 30% (12,600)

จากราคาปกติ     42,000 บาท      เหลือ 29,400 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ทางเวปไซด์ ให้กับลูกค้านอกจากส่วนลดตามรายการที่เสนอ คือ

ทางทีมงานได้จัดทำ Presentation ภาพเคลื่อนไหว เวลา 1 นาที เนื้อหาประชาสัมพันธ์ องค์กรของท่าน (ฟรี) อัพลง You Tube ในช่อง Cnxnews และเผยแพร่ในเวปไซด์ตลอดสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นต์สัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

***หมายเหตุ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการลงโฆษณาแบบไม่จำกัด***

—————————————————————————————————————————————————————-

 

พื้นที่โฆษณา B2 ขนาด 800×120 pixels

แสดงผลหน้าแรก เป็นภาพสไลท์    ราคา 2,500 บาทต่อเดือน

ลงโฆษณา         3 เดือน             ลด 10% (750)

จากราคาปกติ     7,500 บาท        เหลือ 6,750 บาท

ลงโฆษณา         6 เดือน             ลด 20% (3,000)

จากราคาปกติ     15,000 บาท      เหลือ 12,000 บาท

ลงโฆษณา         12 เดือน           ลด 30% (9,000)

จากราคาปกติ     30,000 บาท      เหลือ 21,000 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ทางเวปไซด์ ให้กับลูกค้านอกจากส่วนลดตามรายการที่เสนอ คือ

ทางทีมงานได้จัดทำ Presentation ภาพเคลื่อนไหว เวลา 1 นาที เนื้อหาประชาสัมพันธ์ องค์กรของท่าน (ฟรี) อัพลง You Tube ในช่อง Cnxnews และเผยแพร่ในเวปไซด์ตลอดสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นต์สัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

***หมายเหตุ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการลงโฆษณาแบบไม่จำกัด***

—————————————————————————————————————————————————————-

  

 

พื้นที่โฆษณา B3 ขนาด 120×550 pixels

แสดงผลหน้าแรก และทุกหน้า ทุกหัวข้อข่าว ด้านข้าง ซ้าย และ ขวา

ราคา 2,500 บาทต่อเดือน

 

ลงโฆษณา         3 เดือน             ลด 10% (750)

จากราคาปกติ     7,500 บาท        เหลือ 6,750 บาท

 

ลงโฆษณา         6 เดือน             ลด 20% (3,000)

จากราคาปกติ     15,000 บาท      เหลือ 12,000 บาท

 

ลงโฆษณา         12 เดือน           ลด 30% (9,000)

จากราคาปกติ     30,000 บาท      เหลือ 21,000 บาท

 

 

สิทธิประโยชน์ที่ทางเวปไซด์ ให้กับลูกค้านอกจากส่วนลดตามรายการที่เสนอ คือ

ทางทีมงานได้จัดทำ Presentation ภาพเคลื่อนไหว เวลา 1 นาที เนื้อหาประชาสัมพันธ์ องค์กรของท่าน (ฟรี) อัพลง You Tube ในช่อง Cnxnews และเผยแพร่ในเวปไซด์ตลอดสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นต์สัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

***หมายเหตุ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการลงโฆษณาแบบไม่จำกัด***

 —————————————————————————————————————————————————————
 

พื้นที่โฆษณา B4 ขนาด 960×120 pixels

แสดงผลหน้าแรก และทุกหน้า ทุกหัวข้อข่าว พาดท้ายเวปไซด์

ราคา 2,000 บาทต่อเดือน

ลงโฆษณา         3 เดือน              ลด 10% (600)

จากราคาปกติ     6,000 บาท        เหลือ 5,400 บาท

ลงโฆษณา         6 เดือน              ลด 20% (2,400)

จากราคาปกติ     12,000 บาท      เหลือ 9,600 บาท

ลงโฆษณา         12 เดือน            ลด 30% (7,200)

จากราคาปกติ     24,000 บาท      เหลือ 16,800 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ทางเวปไซด์ ให้กับลูกค้านอกจากส่วนลดตามรายการที่เสนอ คือ

ทางทีมงานได้จัดทำ Presentation ภาพเคลื่อนไหว เวลา 1 นาที เนื้อหาประชาสัมพันธ์ องค์กรของท่าน (ฟรี) อัพลง You Tube ในช่อง Cnxnews และเผยแพร่ในเวปไซด์ตลอดสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นต์สัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

***หมายเหตุ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการลงโฆษณาแบบไม่จำกัด***

—————————————————————————————————————————————————————-

พื้นที่โฆษณา B5 ขนาด 300×100 pixels 

แสดงผลหน้าแรก พร้อมลิ้งค์เวปไซด์ ทุกหน้า ทุกหัวข้อข่าว

ราคา 1,500 บาทต่อเดือน

ลงโฆษณา         3 เดือน             ลด 10% (450)

จากราคาปกติ     4,500 บาท        เหลือ 4,050 บาท

ลงโฆษณา         6 เดือน             ลด 20% (1,800)

จากราคาปกติ     9,000 บาท      เหลือ  7,200 บาท

ลงโฆษณา         12 เดือน           ลด 30% (5,400)

จากราคาปกติ     18,000 บาท      เหลือ  12,600 บาท

***หมายเหตุ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการลงโฆษณาแบบไม่จำกัด***

 

————————————————————————————————————————

พื้นที่โฆษณา BB ขนาด 980×100 pixels บนสุดค่ะ

แสดงผลหน้าแรก พร้อมลิ้งค์เวปไซด์ ชัดเจนที่สุด และ ทุกหน้า ทุกหัวข้อข่าว ได้ผลตอบรับดีที่สุด

ราคา 5,000 บาทต่อเดือน

ลงโฆษณา         3 เดือน             ลด 10% (1,500)

จากราคาปกติ     15,000 บาท        เหลือ 13,500 บาท

ลงโฆษณา         6 เดือน             ลด 20% (6,000)

จากราคาปกติ     30,000 บาท      เหลือ  24,000 บาท

ลงโฆษณา         12 เดือน           ลด 30% (18,000)

จากราคาปกติ     60,000 บาท      เหลือ  42,000 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ทางเวปไซด์ ให้กับลูกค้านอกจากส่วนลดตามรายการที่เสนอ คือ

ทางทีมงานได้จัดทำ Presentation ภาพเคลื่อนไหว เวลา 1 นาที เนื้อหาประชาสัมพันธ์ องค์กรของท่าน (ฟรี) อัพลง You Tube ในช่อง Cnxnews และเผยแพร่ในเวปไซด์ตลอดสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นต์สัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

***หมายเหตุ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการลงโฆษณาแบบไม่จำกัด***

 

——————————————————————————————————————–

พื้นที่โฆษณา BX ขนาด 312×100 pixels

แสดงผลหน้าแรก พร้อมลิ้งค์เวปไซด์ ชัดเจนที่สุด และ ทุกหน้า ทุกหัวข้อข่าว ได้ผลตอบรับดีที่สุด

ราคา 3,000 บาทต่อเดือน

ลงโฆษณา         3 เดือน             ลด 10% (900)

จากราคาปกติ     9,000 บาท        เหลือ 8,100 บาท

ลงโฆษณา         6 เดือน             ลด 20% (3,600)

จากราคาปกติ     18,000 บาท      เหลือ 14,400 บาท

ลงโฆษณา         12 เดือน           ลด 30% (10,800)

จากราคาปกติ     36,000 บาท      เหลือ 25,200 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ทางเวปไซด์ ให้กับลูกค้านอกจากส่วนลดตามรายการที่เสนอ คือ

ทางทีมงานได้จัดทำ Presentation ภาพเคลื่อนไหว เวลา 1 นาที เนื้อหาประชาสัมพันธ์ องค์กรของท่าน (ฟรี) อัพลง You Tube ในช่อง Cnxnews และเผยแพร่ในเวปไซด์ตลอดสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นต์สัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

***หมายเหตุ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการลงโฆษณาแบบไม่จำกัด***