Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาทเมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: