Print Friendly, PDF & Email

 

ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “พิทักษ์ประชา 61 ตารวจภูธรภาค 5” เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

 

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2561 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5โดยการอำนวยการของ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์, พล.ต.ต.จานงค์ รัตนกุล, พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า, พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์, พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง, พล.ต.ต.มนตรีสัมบุณณานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษา, พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6ปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 5, พล.ต.ต.จารุก ลิ้มสุวรรณ ผบก.สส.ภ.5 ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลาปาง, พะเยา, แพร่, น่าน, ลาพูน, แม่ฮ่องสอน และ ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 5

ฝ่ายทหาร โดย พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจารัส แม่ทัพน้อยที่ 3 , พล.ต.จีรเดช กมลเพ็ชร ผบ.กองกาลังผาเมือง, พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ผบ.ศป.ปส.ชน. , พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 ฝ่ายปกครอง โดย นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ,นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด สานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 โดย นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “พิทักษ์ประชา 61 ตารวจภูธรภาค 5” ปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อสืบสวนปราบปราม จับกุม ยึดทรัพย์ สลายโครงสร้าง ลดอิทธิพลผู้ค้า และทำลายเครือข่ายกลุ่ม ผู้ค้ายาเสพติด ผู้สมคบสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยในสังกัดดาเนินการปิดล้อมพร้อมกัน ในห้วงวันที่ 15 ก.พ.-31 มี.ค.2561 (ระยะเวลาปฏิบัติการ 45 วัน) เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 จะมาถึงเร็วๆ นี้

 

โดยสรุปผลการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น ผลการจับกุมภาพรวม 4,306 คดี ผู้ต้องหา 4,320 คน
จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ 1,060 คดี ผู้ต้องหา 1,072 คน ,จับกุมนักค้ารายสาคัญได้ 26 คดี ผู้ต้องหา 41 คน ,ของกลาง ยาบ้า 14,937,133 เม็ด ,ไอซ์ 583.35 กิโลกรัม ,เฮโรอีน 12.25 กิโลกรัม ,ฝิ่น 82.55 กิโลกรัม ,กัญชาสด 2.58 กิโลกรัม
กัญชาแห้ง 6.77 กิโลกรัม ,กระท่อม 2.0 กิโลกรัม ,จับกุมตามหมายจับคดียาเสพติด 88 หมาย ,จับกุมตามหมายจับคดีอื่นๆ 11 หมาย ,จับกุม/ตรวจยึด -อาวุธปืน 158 กระบอก ,ทำการยึดอายัดทรัพย์สิน จานวน 59 ราย มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 22,562,664 บาท ,ตรวจยึด รถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด กฏหมายยาเสพติด จานวน 43 คัน
นำตัวผู้หต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ตำรวจภูธรภาค 5 จะดาเนินการปราบปราม จับกุม ดาเนินคดีผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และติดตาม ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด ลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้สังคมต้องมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ต่อไป

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: