Print Friendly, PDF & Email

IMG_4408

พาณิชย์เลือกเชียงใหม่เปิดตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) แห่งแรกของประเทศ พร้อมจัดงาน Thailand : King Fruit paradise ขนผลไม้สด จากสวน ผลไม้แปรรูป และสินค้านวัตกรรมผลไม้มาจำหน่าย ให้ประชาชนชาวไทยและ นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกซื้อ และร่วมมหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน หลังมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินิยมบริโภคผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนจำนวนมาก ตั้งเป้ามีผู้บริโภคมางานนี้ไม่ต่ำกว่า 70,000 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5 เดือน จะมีทุเรียนที่จะบริโภคในงานไม่ต่ำกว่า 180 ตัน และสร้างมูลค่าการใช้จ่ายสะพัดไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Thailand : King Fruit paradise ที่ Think Park สี่แยกรินคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการเปิดตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) แห่งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา ทั้งนี้่่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเฉพาะสินค้า สินค้าที่จำหน่ายในตลาดให้เป็นที่รู้จัก และเชิญชวนประชาชนทั้งคนไทยและต่างชาติให้มาท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลของไทย โดยเน้น “ทุเรียน” ในตลาดให้มากขึ้น , เพื่อยกระดับราคาผลไม้ไทย และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ , เพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อผลไม้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคผลไม้คุณภาพเกรดส่งออก ในราคาเป็นธรรม , เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ให้กับเกษตรกร ผู้ค้า รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ที่แปรรูปผลไม้ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มการผลิตและการจ้างงาน อันเป็นการกระตุ้นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง ความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการ เพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ เชื่อมโยงผลผลิตให้ถึงตลาด เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า มีที่จำหน่ายผลผลิตและสินค้า โดยตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) นับเป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่น มีความต้องการซื้อสูง และเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว โดยจะตั้งเป้าผลักดันให้เกิด ตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ในแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 6 แห่ง อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี จันทบุรี สงขลา ชลบุรี ภายในปี 2560 โดยในวันนี้เป็นการเปิดตัวตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) แห่งแรก ณ ศูนย์การค้า Think park สี่แยกรินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มี นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดเฉพาะ สินค้า (Magnet Market) แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กรมการค้าภายในจึงจัดงาน “Thailand : King Fruit paradise” ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2560 อีกด้วย
โดยภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้สดจากสวน ผลไม้แปรรูป และสินค้านวัตกรรมผลไม้จากเกษตรกรโดยตรง และ กิจกรรมที่สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในงาน คือ “มหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ตาม ฤดูกาล” โดยเฉพาะทุเรียนที่นำมาเสิร์ฟแบบไม่อั้น มังคุด เงาะ ลองกอง สับปะรด รวมถึงขนมที่ปรุงมาจากผลไม้ เช่นข้าวเหนียวทุเรียน และไอศครีมทุเรียน ซึ่งสามารถเลือกรับประทานได้ในราคาท่านละ 399 บาท ในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นต้น นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) จะเป็นช่องทางการระบายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่ม การตลาด และการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ค้าในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน ทุกท่านมาเที่ยวงาน “Thailand : King Fruit paradise” เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยวในวงกว้าง เกิดประโยชน์ในการทำตลาดต่างประเทศในอนาคต สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

“ตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) เป็นนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่เล็งเห็นว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อีกทั้งทุเรียนยังเป็นผลไม้ในดวงใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน จึงให้กระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดที่จะตอบสนองการท่องเที่ยวไทยก็คือเป็นตลาดทุเรียนเพื่อให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมบริโภคทุเรียนเพื่อให้เกิดความประทับใจในการมาเชียงใหม่ อีกประการประเทศไทยเป็นต้นฉบับของผลไม้ทุเรียนซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ได้ส่งเสริมการตลาดทุเรียนในแบบบุฟเฟ่ต์ทุเรียนเท่าที่ควร จนกระทั่งหลายๆประเทศนำทุเรียนไทยไปทำตลาด งานนี้จึงประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าหากเอ่ยถึงทุเรียนจะต้องที่ประเทศไทยเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดจากสวนมาสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานราคาของผู้ผลิตไปด้วย ตลาดลักษณะนี้กระทรวงพาณิชย์ริเริ่มในลักษณะของบุฟเฟ่ต์ทุเรียนหรือมหกรรมทุเรียนเกิดขึ้นทั่วประเทศ คาดหวังว่างานนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศรวมถึงผู้บริโภคมางานนี้ไม่ต่ำกว่า 70,000 คนตลอดระยะเวลาการจัดงาน และจะมีทุเรียนที่จะบริโภคในงานไม่ต่ำกว่า 180 ตัน รวมทั้งมูลค่าการจำหน่ายทั้งการกินบุฟเฟ่ต์หรือจะซื้อภายในงานและเอากลับบ้านไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในที่สุด.ด้านนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องการพัฒนาระบบตลาด และมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล กรมฯจึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้มี”ตลาดเฉพาะสินค้า”ที่มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพการจำหน่ายสินค้า การบริหารจัดการ ความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

งานThailand : King Fruit paradiseในวันนี้จัดขึ้่นตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ เชื่อมโยงผลผลิตให้ถึงตลาดเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีขายผลผลิตโดย”ตลาดเฉพาะสินค้า”จะเป็นตลาดที่มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันผู้บริโภคชาวเชียงใหม่ก็สามารถบริโภคสินค้าและได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพในราคาเป็นธรรมขณะที่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า “ตลาดเฉพาะสินค้า”(Magnet Market) จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของเชียงใหม่เราเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะตลาดทุเรียนสู่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว เชียงใหม่เปห็นจุดเป้าหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากชาวจีนที่นิยมบริโภคผลไม้ไทยเป็นอย่างยิ่ง”ตลาดเฉพาะสินค้า”แห่งนี้จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

IMG_5729

IMG_5747

IMG_5768

IMG_5817

IMG_5902

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: