Print Friendly, PDF & Email

พล.อ.ธนะศักดิ์ รองนายกฯ เปิดโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่

 

DSC_7900

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ โดยมี พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้องรับ และร่วมการประชุมจำนวนกว่า 500 คน เพื่อหารือแนวทางและมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ส.ค.60 ที่กำหนดให้ปี 2561 ที่จะถึงนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นและรักษานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย.60 นั้น กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและมีความพร้อมโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือ

DSC_7871

โดยทาง พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน เพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือนั้นเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการงานท่องเที่ยวทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูปให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสมดุลยั่งยืน และได้มาตรฐานเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเป็นกลไกสร้างรายได้หลักที่สำคัญของประเทศ และทั้งนี้ทางรัฐบาลได้กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวแห่งชาติ ภายใต้แคมเปญ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Year 2018” ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความพร้อม รวมทั้งมาตรฐานในทุกด้านอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

 รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของการจัดโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน เพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือในครั้งนี้ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ

DSC_7854

 

ขณะที่ทางด้าน  พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 เปิดเผยว่า โครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ ที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและสร้างมาตรฐาน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงข้อกฎหมาย วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทางเทคนิคที่สำคัญต่อการสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาครัฐ

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัย สร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกัน รวมไปถึงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อประสานนความร่วมมือให้เกิดการจัดทำแหล่งการสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ (HUP CENTER) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการค้นหาตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบแบบครบทุกด้าน

DSC_7878

DSC_7882

DSC_7888

DSC_7903

DSC_7904

DSC_7905

DSC_7909

DSC_7910

DSC_7912

DSC_7916

DSC_7918

DSC_7919

CNX NEWS  เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: