Print Friendly, PDF & Email

พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับรษฎรผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว

 

พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับรษฎรผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ที่หอประชุมเทศบาลตำบลยางคราม ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

จากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นลงอีก ๒-๓ อาศา ทำให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่สูงและทุรกันดารห่างไกลประสบภัยจากอากาศหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ดังกล่าว พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำผ้าห่มกันหนาวมอบให้ผู้สูงอายุยากจน และผู้พิการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าว

 cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: