Print Friendly, PDF & Email

unnamed

ฝนหลวงฯเปิดตัว 2 โครงการ น้อมนำศาสตร์พระราชาปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ในภาคเหนือ

 

เมื่อวันนี้ 14 มี.ค. 60 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า จากการประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นมลพิษ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นศึกษาวิจัยเทคนิคและรูปแบบการบินเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยใช้แนวคิดจากการใช้สารฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทานในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งใช้สารฝนหลวงสูตรเย็นจัดหรือน้ำแข็งแห้ง โปรยในบริเวณเหนือชั้นบรรยากาศอุณหภูมิผกผัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดต่ำลงและสส่งผลให้ฝุ่นละอองสามารถลอยชึ้นบรรยากาศระดับบนได้

สำหรับการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน จะใช้อากาศยานชนิด CASA จำนวน 2 ลำ ในการโปรยสารฝนหลวงสูตรเย็นจัดหรือน้ำแข็งแห้ง และใช้เครื่องบิน Super King Air สำหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของค่าทางอุตนิยมวิทยาและความเข้มข้นของฝุ่นละออง จำนวน 1 ลำ ปฏิบัติการร่วมด้วย โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ตาก พะเยา และแม่ฮ่องสอน ซึ่งพร้อมเริ่ใปฏิบัติการในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560 นี้

นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 โครงการ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นภารกิจ ของกรมฝนหลวงฯ โดยภับพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน คือการเกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บ กรมฝนหลวงฯ จึงเตรียมความพร้อมในการบรรเทาความรุนแรงจากภัยดังกล่าวด้วยเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งเป็ฯวิธีการหนึ่งในการดัดแปรสภาพอากาศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อยับนั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยใช้เทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานไว้ในตำราฝนหลวงพระราชทาน ซึ่งจะใช้เครื่องบินแบบปรับความดัน (Super King Air 350) และสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแกนของผลึกน้ำแข็งในธรรมชาติ เพิ่มแกนผลึกน้ำแข็งให้มากกว่าการปฏิบัติการเมฆเย็นตามปกติ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดลูกเห็บได้ เนื่องจ่กแกนผลึกน้ำแข็งปริมาณมากที่เพิ่มเข้าไปในเมฆจะไปย่งเม็ดน้ำเย็นยิ่งยวด ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กปริมาณมาก เมื่อเกิดฝนตกผลึกน้ำแข็ฃขนาดเล็กเหล่านี้จะละลายก่อนที่จะตกถึงพื้น สามารถลดความเสียหายได้

ทั้งนี้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ มีแผนปฏิบัติการ 2 ช่วง คือ ในเดือนมีนาคม จะใช้เครื่องบิน Super King Air 350 ของกรมฝนหลวงฯ ปฏิบัติการฝนพื้นที่ภาคเหนือ และในเดือนเมษายน จะใช้เครื่องบินโจมตี แบบที่ 7 หรืออัลฟ่าเจ็ท จากกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถถนะสูงและมีความเร็วในการเข้าถึงเป้าหมายปฏิบัติการเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือด้วย นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในการดัดแปรสภาพอากาศและยูรณาการแจ้งเตือนภัยพิบัติได้อีกด้วย สุดท้ายนี้เกษตรกรหรือผู้ในใจทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือ www.royalrain.go.th

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: