Print Friendly, PDF & Email

scoop213

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS

ผ่อนปรน ม.44 เพื่อประชาชนแล้ว ยังไม่เสียค่าปรับ ต่อทะเบียนรถได้

           

              ท่านผู้อ่านครับ ข่าวการออกคำสั่งตามมาตรา 44.ของนายกรัฐมนตรีอันเกี่ยวกับเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ชนิดต่างๆ และการห้ามมิให้ประชาชนนั้งตอนหลังรถกระบะบรรทุกในเทศกาลสงกรานต์ เป็นเรื่องที่โอดครวญกันว่า รัฐบาลจำกัดเสรีภาพ และ ริดรอนความสุขของประชาชน สำนักข่าวของเราติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้มาตลอด จนกระทั่งมีรายงานว่า เรื่องนี้ทางหน่วยราชการที่รับผิดชอบ ได้ประกาศมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว  บางเรื่อง โดยเฉพาะการที่โดนใบสั่งตำรวจจราจรแล้วยังไม่ไปเสียค่าปรับ กรมการขนส่งทางบกจะไม่รับต่ออายุการเสียภาษีประจำปีให้ รายละเอียด ดังนี้ครับ

              โดย เมื่อบ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงข่าวพร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งนายสนิท  พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับรายละเอียดใน ม.44 ฉบับที่14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยท่านโฆษกฯกล่าวว่ารัฐบาลมีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เน้นให้เคารพกฎจราจร ให้มีวินัยขับขี่ ไม่ต้องการให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่อยากให้ถูกใบสั่งจราจร ร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนด้วยกัน 

                สาระสำคัญคือต่อไปนี้ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มมาตรการในกระบวนการชำระค่าปรับในการกระทำผิดกฎหมายจราจรเพื่อให้ประชาชนไม่มีผลกระทบ ดังนี้

                กรมการขนส่งทางบกยังคงอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีทุกกรณีเช่นเดิม กรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่มิได้กระทำผิดและไม่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจรยังคงสามารถชำระภาษีรถประจำปีพร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศและทุกช่องทางตามปกติเช่นเดิม สำหรับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันใดมีใบสั่งแต่ได้ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีพร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ทุกช่องทางตามปกติเช่นกัน กรณีที่มีใบสั่งแต่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับ และประสงค์จะชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีรถประจำปีในคราวเดียวกัน สามารถชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีรถประจำปีได้ในคราวเดียวกัน โดยกรมการขนส่งทางบกจะออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ให้ทันที ได้ที่ทุกช่องทางเช่นเดิม ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันที่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจร แต่ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับในคราวเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกก็ยังคงอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ตามปกติทุกช่องทางเช่นเดิม โดยจะได้รับหลักฐานแสดงการเสียภาษีประจำปีชั่วคราว ซึ่งมีอายุ 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนออกให้ หากชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วสามารถนำหลักฐานใบเสร็จการชำระค่าปรับมาแสดง เพื่อรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ทันที

               อย่างไรก็ตาม กรณีที่อนุโลมรับชำระภาษีประจำปีแล้ว แต่ยังดื้อแพ่งไม่ยอมชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้กรมการขนส่งทางบก งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) สำหรับรถคันนั้น และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย

.            ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งคณะทำงานร่วมพร้อมประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิด โดยเร่งพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เพื่อให้กระบวนการตามมาตรการดังกล่าว สามารถอำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านทะเบียนและภาษีรถเข้ากับระบบชำระค่าปรับจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นระบบออนไลน์ทุกแห่งทั่วประเทศ และในทางคู่ขนานกัน กรมการขนส่งทางบกจะเร่งรัดปรับปรุงกระบวนการให้บริการชำระภาษีรถประจำปี โดยจะพิจารณาให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีช่องบริการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่ประสงค์  จะชำระค่าปรับจราจรด้วย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและมีทางเลือกใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ“เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ หน่วยบริการรับชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้า ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax)  ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ศูนย์บริการร่วม G-point  รวมถึงบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th  ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ และโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งเจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน

.      ก็สรุปว่า มีความลำบากใจเรื่องการไม่เสียค่าปรับตามใบสั่งแล้วจะต่ออายุภาษีประจำปีไม่ได้ก็คงเข้าใจกันได้ว่ามีมาตรการบรรเทาออกมาแล้ว แต่เรื่องอื่น ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการอะไรออกมา ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  : กรมการขนส่งทางบก

อรุณ ช้างขวัญยืน/เรียบเรียง/รายงาน

 

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: